iRating a certifikace

Hodnocení iRating s certifikátem Dobrá firma vytváří a poskytuje globální analytická společnost CRIF působící ve 35 zemích světa a je držitelem evropské ratingové licence udělované ESMA. CRIF je v ČR významným dodavatelem obchodních informací a také odborným partnerem Exportní ceny Ocenění českých exportérů, Ocenění českých podnikatelek, Ocenění českých lídrů a ocenění Firma roku.

Proč si pořídit iRating

V době začínající krize budou vaši obchodní partneři ve zvýšené míře dbát na to, aby spolupracovali s finančně zdravými firmami s dobrou perspektivou. Hodnocení formou iRatingu je nezávislé odborné hodnocení, které vám i vašim obchodním partnerům prokáže, na jaké úrovni je hospodaření vaší společnosti. V Odborném komentáři se navíc dozvíte, jaké jsou silné či slabé stránky vašeho hospodaření a je v něm uvedeno hodnocení jednotlivých klíčových ekonomických ukazatelů vašeho hospodaření.

proč irating

Hodnocení iRating je zpracováno v souladu s metodikou BASEL III, výstup je tedy srovnatelný s pohledem bankovního sektoru při posuzování úvěruschopnosti firem. U hodnocených firem sledujeme řadu finančních ukazatelů a zároveň prověřujeme, zda daná společnost nemá závažné negativní informace (např. exekuce, dluhy, insolvence aj.). Metodika hodnocení iRating byla rovněž konzultována s metodickým oddělením ČNB. Certifikát Dobrá firma je udělován jen na základě velmi dobrých výsledků profesionálního iRatingu.

proč

Proč si pořídit certifikát

Už jste natrefili na dodavatele, který není spolehlivý anebo na klienta, který vám nezaplatil, a měli jste zbytečný problém? Uvědomili jste si, že se vám vyplatí spolupracovat jen se spolehlivými obchodní partnery a říkáte si, jak je poznat? To samé si říkají i vaši klienti a dodavatelé a proto je pro vás užitečné prezentovat vaše dobré hospodaření vůči obchodním partnerům. Za tímto účelem jsme začali přidělovat firmám s velmi dobrými hospodářskými výsledky a bez závažných varovných informací certifikát Dobrá firma.

Benefity

V každodenní obchodní praxi je důležité, jak na vás nahlížejí vaši obchodní partneři. Dobré zákazníky si dodavatelé chtějí udržet a dávají jim často výhodnější podmínky. Dodavatelé s aktuálním hodnocením formou iRatingu a s certifikátem Dobrá firma mohou být také úspěšnější v získávání zakázek a ve výběrových řízeních.

Souhlasíte s tím, že dosahujete dobrých podnikatelských výsledků a říkáte si, jak o nich dát vědět? Certifikát Dobrá firma potvrzuje, že jste jako jeho držitel dosáhli velmi dobrého hospodaření a je užitečné ho uplatnit ve svých firemních prostorách, na webových stránkách, v prezentačních materiálech, prezentacích nebo výročních zprávách.

Certifikát Dobrá firma obsahuje:

Odborný komentář

Přehlednou formou individuálně zpracované zdůvodnění dosaženého stupně iRatingu obsahující důležité informace o aktuálním stavu hospodaření hodnocené společnosti. Ukázku odborného zdůvodnění najdete zde.

komentář
certifikát

Certifikát Dobrá firma

Tištěný i elektronický dokument s platností 1 roku od data vystavení certifikátu. Možnost využít v on-line i osobní komunikaci s vašimi obchodními partnery či bankami pro zvýšení vaší důvěryhodnosti, který mohou společnosti využít v on-line i osobní obchodní komunikaci s klienty, dodavateli, institucemi či bankami pro zvýšení důvěryhodnosti vlastní firmy u těchto partnerů. Certifikát je vydáván pod záštitou Hospodářské komory hl. města Prahy.
Ukázku certifikátu najdete zde.

V ceně certifikátu Dobrá firma získáte:

  • Certifikát v elektronické podobě – pro umístění na webové stránky a pro použití v on-line firemní korespondenci a komunikaci
  • Certifikát v tištěné podobě – v reprezentativní podobě zasklený a zarámovaný certifikát pro využití v prostorách klienta
  • 2 kusy samolepek Dobrá firma
  • Publikování získaného certifikátu Dobrá firma v rámci firemních reportů v profesionální aplikaci Cribis, se kterou pracují tisíce uživatelů z bank, finančních institucí a firem v ČR i ve světě
  • Umístění vašeho certifikátu Dobrá firma na webové stránky www.dobra-firma.cz
  • Možnost členství v projektu Hospodářské komory hlavního města Prahy RATING MSP, které Vám zajistí řadu výhod od partnerských společností, jako jsou ČEZ, Microsoft, CCS nebo ČPP

Samolepky a duplikát certifikátu (v českém, anglickém či německém jazyce) je možné za příplatek doobjednat.

Cena hodnocení iRating

16.000,- Kč bez DPH/rok + 2.000,- Kč za certifikát Dobrá firma

Metodika a podmínky

metodika

Popis hodnotící metodiky iRating

Model výpočtu hodnocení subjektů je založen na dekompozici celkového hodnocení rizika subjektů do dvou dílčích nezávislých hodnocení: finančních a nefinančních aspektů. Tento přístup vychází z dlouholetých zkušeností v oblasti řízení úvěrových rizik.

Hlavními zdroji informací a dat pro tvorbu, validaci a kalibraci modelu hodnocení subjektů v rámci aplikace iRating jsou:

  • databáze účetních výkazů ekonomických subjektů ČR (cca 150 tisíc výkazů ročně)
  • databáze konkurzů a insolvencí ekonomických subjektů od roku 1994
  • registr ekonomických subjektů ČR vedený v Českém statistickém úřadě

Tyto zdroje jsou plně využity pro hodnocení finančních aspektů. Nicméně v rámci maximálního využití veškeré dostupné informace je využito výše uvedených zdrojů i pro hodnocení některých nefinančních aspektů.

Podmínky vydání certifikátu

Získání velmi dobrého iRatingového stupně A1 – B2 v rámci čtrnáctistupňové iRatingové stupnice (A1 – A4, B1 – B5, C1 – C5), přičemž zároveň u hodnocené firmy nebyly zjištěny žádné závažné varovné informace (insolvence, velké dluhy po splatnosti). Podmínkou udělení certifikace je předaná účetní závěrka za předcházející účetní období.

podmínky

Chci hodnocení iRating a certifikát

Vstupní formulář a objednávka

Vyplňte vstupní formulář iRating s informacemi o hospodaření vaší společnosti sloužící pro výpočet iRatingu a podepište objednávku hodnocení iRating s možností objednat i certifikát. Zároveň nahrajte logo vaší společnosti v křivkách (.ai, .eps, .pdf), logo bude použito v odborném komentáři.

Po zaplacení ceny iRatingu, která činí 16.000,- Kč bez DPH, klient obdrží podrobný Výstup z iRatingového hodnocení ekonomické stability firmy a Odborný komentář k hodnocení iRating.

Certifikát

V případě, že vaše společnost dosáhne v hodnocení iRating stupně A1 – B2 a nebude mít žádné závažné varovné informace, splní tím podmínky pro vydání certifikátu Dobrá firma. Pokud jste si objednali i certifikát Dobrá firma, zaplatíte cenu 2.000,- Kč, přičemž vám bude certifikát odeslán do 15 pracovních dnů po připsání dané částky na účet dodavatele.

Po vypršení roční platnosti certifikátu si může vaše společnost nechat vytvořit nový odborný iRating. V případě, že opět dosáhnete v iRatingu stupně A1 – B2 a zároveň u vaší společnosti nebudou zjištěny žádné závažné negativní informace, vystavíme vám nový certifikát Dobrá firma na dalších 12 měsíců.

Ověření certifikace

Zadejte IČ společnosti

O nás

Představení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF, která byla založena v roce 1988 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes již působí na 4 kontinentech ve 35 zemích světa, kdy přes 5 500 zaměstnanců vytváří služby pro více než 55 000 společností a 310 000 spotřebitelů.

CRIF poskytuje v České republice a Slovenské republice svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z ČR a SR čerpající z více než 90 informačních zdrojů.  Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.

Firma nabízí rovněž komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit.

Společnost CRIF je také organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a provozuje registr finančních poradců ELIXIR a registr platebních informací REPI.

www.crif.cz

Kontakt

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Address:

Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Česká republika

Phone number:

+420 277 778 530

Helpdesk

Phone number:

+420 737 152 074

Úvod

Updated on 2022-01-05T13:51:50+01:00, by Adéla Homutová.